Křest Tisk Email
Napsal uživatel P. Rafał Sulwestrzak   
Pondělí, 08 Červen 2009 08:24

Svátost křtu

Křest je první ze svátostí. Jím se člověk stává Božím dítětem, je vtělen do společenství církve a jsou mu odpuštěny dědičný hřích a hříchy osobní.Křest je svátost, kterou chtěl a ustanovil Ježíš Kristus.

Křest dospělého

předchází mu katechumenát - tj. období přípravy. Katechumen si má v delším časovém období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat ho pomocí katecheze, pomocí výkladů víry a vyučování.

Křest malých dětí

·         Křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček!

·         Důležitá je příprava rodičů - nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že ho budou v jeho životě víry doprovázet. Mají si jasněji uvědomit, že dostali milost víry i k tomu, aby vedli k víře své dítě. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale je vhodné, aby se přípravy taky zúčastnil.

·         Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte Oddací list rodičů.

·         Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, tak donést i potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.

·         Jméno, příjmení a adresu kmotra nebo kmotry.

Kmotrové: kmotr může být jeden nebo dva. Křestní kmotrové mají být sami již pokřtění. K volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni k tomu, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.